Witam. Czy nie będzie problemu na komisji? na karcie informacyjnej z moją wadą wzroku jest napisane: strefa/OP +1,50. strefa/OL +2,75. Cyl./OP -2,25 Cyl./OL -2,25. OŚ/OP 46. OŚ/OL 150.
i Teraz w rozporządzeniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej jest napisane:

Ostrość wzroku jednego oka lub
obojga oczu mniejsza niż 0,8,
ale nie mniejsza niż 0,5 bez
korekcji szkłami
2
Ostrość wzroku każdego oka co
najmniej 0,5 z korekcją szkłami
sferycznymi do ±3,0 D lub
cylindrycznymi do ±1,0 D
3
Ostrość wzroku każdego oka co
najmniej 0,5 z korekcją szkłami
sferycznymi powyżej ±3,0 D do
±6,0 D lub cylindrycznymi
powyżej ±1,0 D do ±3,0 D
4
Ostrość wzroku każdego oka co
najmniej 0,5 z korekcją szkłami
sferycznymi powyżej ±6,0 D lub
cylindrycznymi powyżej ±3,0 D
5
Ostrość wzroku jednego oka co
najmniej 0,5, a drugiego od 0,1
do 0,4 z optymalną korekcjąszkłami sferycznymi lub
cylindrycznymi
6
Ostrość wzroku każdego oka od
0,1 do 0,4 z optymalną korekcją
szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi....