Bardzo proszę o interpretację badania. Kobieta lat 25. Wieku 7 lat usunięcie guza mózgu w płacie potylicznym, nie wiem jaki dokładnie rodzaj nowotworu. Później naświetlania kobaltem. Przez kolejnych 12 lat wykonywane co roku badania.Wszystko było w porządku. Ostanie badanie wykonywane 1-2lata temu. Wynik dzisiejszego badania: W badaniu aktualnym uwidoczniono powiększenie i cechy obrzęku w obrębie pnia mózgu,konarów mózgu,robaka móżdżku,oraz konarów móżdżku,także obu płatów móżdżku z przewagą po lewej stronie.Wielkość płynowa loży pooperacyjnej w tylnym dole czaszki w porównaniu do badania poprzedniego nie uległa zmianie. W jej sąsiedztwie w obrębie przyśrodkowej części prawego konaru móżdżku widoczna jest nieregularna struktura hipointensywna w sekwencji SE/T1 o mieszane intensywności sygnałów w sekwencji SE/T2 I CALIN o wymiarach 10*12*25 ulegająca silnemu obrączkowatemu wzmocnieniu pokontrastowemu . Zbiornik okalający, oraz zbiorniki blaszki pokrywy zaciśnięte. Niewielkiemu poszerzeniu uległa także wielkość układu komorowego nagniotowego bez tej aktywości. Poza tym obraz MR pozostałych struktur mózgowia jak w badaniu poprzednim. Obrazy DWi w normie.