Witam,

proszę o interpretacje tomografii komputerowej jamy brzusznej.
Zarys kątnicy w badaniu tk gładkie,widoczne jest pogrubienie ściany okolicy przednio-bocznej do 15mm.Tkanka tłuszczowa okołokątnicza bez cech naciekania.Dość liczne(około10)drobne zmiany węzłowe przykątnicze wielkość od 5mm do 10mm.Wątroba bez zmian ogniskowych, niepowiększona,drogi żółciowe nieposzerzone.Pęcherzyk żółciowy prawidłowy bez wyraźnych złogów uwapnionych.trzustka kształtu wielkości prawidłowej.Gęstość gruczołu jednorodna.
Były wykonane 2 kolonoskopie i pobrane dwa wycinki do badania u dwóch różnych lekarzy.1 opis wycinka histpat-colitis chronica et detritus e fundo ulcerationis.Wśród mas martwiczo-zapalnych tkanka ziarninowa z komórkami olbrzymimi wielojądrowymi oraz komórkami podejrzanymi o atopię nowotworową. - zalecenie lekarza: natychmiast usunąć kawałek jelita grubego. 2. opis wycinka zrobiony w innej pracowni- rozpoznaie 303131 -colitis chronica granulatio IHC nr 46742. - zalecenie lekarza leczyć farmakologicznie. Dwa badania dwóch lekarzy dwie diagnoizy.Jesli jest to zapalenie jelita czy nie jest bezpiecznej poprostu usunąć polip aby w przyszłości coś się z tego nie urodziło?Proszę o pomoc