Proszę o częściowe zinterpretowanie tego wykresu http://http://enpr.pl/3504