Witam, od pewnego czasu bardzo źle się czuję i stwierdzono u mnie tężyczkę. Zrobiono mi także badanie EEG, które jest troszkę niepokojące i opis badania wygląda tak :
Badanie wykonano w czuwaniu. Zapis zróżnicowany przestrzennie. Czynność podstawowa w okolicy ciemieniowo - potylicznej składa się z fal alfa 9 - 10 Hz o ampl. do 59mV. Na tym tle rejestruje się w okolicach potylicznych z przewagą po stronie lewej pojedyncze zespoły fali ostrej z wolną o ampl. do 76mV. RZ wyrażona. FS i HV bez istotnego wpływu na zapis.