Proszę o pomoc w odczytaniu

Średnia oś QRS - normogram
Odstęp PQ skrócony
Amplituda zespołu QRS zwiększona w V2, V4, V5
amplituda QRS obniżona w aVL
Nieprawidłowy załamek R w V3, V5
Odcinek ST uniesiony w II, V2, V3, V4, V5, V6
Odcinek ST obniżony w aVR
Nieprawidłowy załamek T w V2, V3, V4