Treść wyniku:
Badanie wykonano z podaniem środka kontrastowego. W obrębie wnęki lewej widoczne masy lite o gęstości ok 46 jH kontrastujące się lekko- najprawdopodobniej Tu lub pakiety powiększonych węzłów chłonnych. W lewej jamie opłucnej płyn na szer do 18mm. Poza tym płuca bez zagęszczeń i zmian ogniskowych. W śródpiersiu pakiet powiększonych węzłów chłonnych pod ostrogowo.
Proszę o interpretację.