APTT(ICD-9:G11) wynik w osoczu 29,8
Wskaźnik protrombiny 96
Inr 1,04
Czas protrombinowy 14,2
Fibrynogen wynik w osoczu 6,20 g/L