IgG (Gamma-globuliny)

Norma:

900-1500 mg/dl lub 9,0-15,0 g/l

Interpretacja:

Powyżej normy: w przewlekłych stanach zapalnych pochodzenia bakteryjnego (np. gruźlica) lub pasożytniczego (np. malaria), a także w kolagenozach, reumatoidalnym zapaleniu stawów, przewlekłych chorobach wątroby, szpiczaku mnogim, sarkoidozie, rozstrzeniu oskrzeli.

Poniżej normy: występują we wrodzonych zaburzeniach syntezy Gamma-globulin. Ponadto w chorobach nowotworowych, w czasie stosowania leków immunosupresyjnych (np. glikokortykosteroidów, cyklofosfamidu), w zespole nerczycowym i w enteropatii wysiękowej.