Proszę o pomoc. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć co oznacza treść poniższego wyniku? Czy jestem zdrowa? Czy coś mi grozi? Miałam w listopadzie wycinanego polipa z macicy.

A oto treść wyniku:
Pojedyncze fragmety powierzchownych warstw błony śluzowej trzonu macicy o gruczołach miernie rozrośniętych bez cech sekrecji. W podścielisku miejscami nieznaczne włóknienie, pojedyncze skupienie małych limfocytów i nieliczne, rozproszone leukocyty jednojądrowe. W barwieniu IHC około 15 plazmocytów / 10 dpw. IHC1x: CD138