Dziś moja córka miała robioną tomografię naczyń wewnątrzczaszkowych, w związku z tym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie mi wyniku, czyli " hipoplastycznej zatoki poprzecznej,dominującej prawej".
Z góry dziękuję