Witam. Proszę o wyjaśnienie badania usg prącia. Nadmienię iż znajduje się w narządzie jakiś guz. A oto opis badania: Badanie prącia ujawnia owalną lito-płynową zmianę o wymiarach cc 15 mm x poprzecznie 10 mm x ap 6,7 mm położoną pośrodkowo w trzonie prącia od strony przedniej w rzucie przegrody ciał jamistych. Zmiana ta ma charakter rozprężający obwodową część hyperechogenną, bez uchwytnego sygnału naczyniowego przepływu i część środkową w postaci nieregularnego pasmowatego zbiornika bezechowego płynu o wymiarach 8,3 mm cc x ap 1,8 mm. Drobne zwapnienie o średnicy 0,9 mm znajduje się w litej przedniej części zmiany nieco po prawej stronie. Guzek ten uwypukla się nieznacznie od przodu poza zarys osłonki białawej i wpukla symetrycznie w obręb obu ciał jamistych nieco modelując drożne tętnice jamiste. Zmiana nie posiada wyraźnej torebki, nie sięga do tylnej części przegrody ciał jamistych i nie ma związku z ciałem gąbczastym. Obraz nie jest charakterystyczny dla choroby Peyroniego i wymaga weryfikacji - tumor penis (włukniakomięśniak? guz naczyniowego pochodzenia?). Pozostałe odcinki ciał jamistych bez zmian. Prawidłowa struktura ciała gąbczastego. Prawidłowy wysokooporowy przepływ w obu tętnicach z PSV od 7,7 cm/s do 9,9 cm/s. Mężczyzna 30 lat.