U mojego taty stwierdzono guza ślinianki podżuchwowej. Markery wskazują na nowotwór jednak badanie bac nie w