U mojego męża w pracy kolega ma gruźlice. W związku z tym wszyscy pracownicy są zmuszeni do zrobienia badań w tej kwestii. Czy ja jako żona muszę także takie badania wykonać? Czy powinnam powiedzieć to jeszcze mojemu przełożonemu w pracy?