Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)

Norma:

K ≤ 3; M ≤ 4 j.m./l

Interpretacja:

Podwyższony poziom GLDH obserwuje się w ostrym zapaleniu wątroby, żółtaczce zastoinowej oraz w nowotworach pierwotnych i przerzutach do wątroby.