Gdy lekarze strajkują umieralność spada. Ludzie nie ufajcie lekarzom.