przełyk bez zmian.Połączenie przełykowo żołądkowe linia Z prawidłowe na górnej granicy fałdów żołądkowych.W inwersji dno i wpust bez zmian.Jeziorko skąpe,śluzowe.Błona śluzowa trzonu prawidłowa.Błona śluzowa w części przedodźwiernikowej prawidłowa.Odźwiernik kształtny, drożny.Opuszka dwunastnicy obrzęknięta na szczytach fałdów.Część opuszkowa bez zmian.H.pylori ujemny.Rozpoznanie duodenopatia.Co to oznacza?