jesteśmy największą w Europie działalnością fałszywych pieniędzy .Produkujemy banknoty pln,euro oraz wiele innych nominałów .Nasze banknoty są niedowykrycia.Posiadają wszystie zabezpieczenia,drukowane są na papierze bawełnianym .
zapraszamy do kontaktu
gmail:dobrzynskiradek@gmail.com- zaprsaszamy do kontaktu