Euthyrox N 75 1x1tab. i Atram 6,25 2x1tab. czy nie koligują ze sobą i nie wywołają niepożądanych skutków ubocznych?