wyniki egfr spadek w ciągu pół roku z 88 na 60 i erytrocyty w moczu 25