Co oznacza adnotacja w badaniu EEG - em? W Sieci widziałem różne skróty w adnotacjach wyników badań, ale nigdzie wyjaśnienia co te skróty oznaczają.