Proszę o analizę moich badań czy powinnam gdzieś dalej się udać. W okolicach potyliczno-ciemieniowwo - tylnoskroniowych rejestruje się regularna obfita czynnosc alfa 9-10 HZ o amp. do 50 uV. R.Z. zaznaczona. Szybka czynność niskonapięciowa obecna w częściach przednich . Na tym tle rejestruje się rzadko grupy fal theta 6-7 Hz, niekiedy o ostrej morfologii z tendencja do synchronizacji co widoczne jest zwlaszcza podczas hw i po jej zakonczeniu Fs nie zmienia zapisu. Orzeczenie : zapis wykazuje nieliczne zmiany z tendencją do uogólnionego, synchronicznego występowania.