Dodam, że synek był przeziębiony podczas pobierania krwi. Ma 3 lata
Krwinki białe 5,2 G/l
Krwinki czerwone 4,88T/l
Hemoglobina 11,8 g/dl
Hematokryt 36,7 %
Śr. Objętość krwinki czerwonej (MCV) 75,2fl
Śr. Masa hem. W krwince czerwonej (MCH) 24,2 pg
Śr. Stężenie hem. W erytrocycie (MCHC) 32,2 g/dl
Krwinki płytkowe 63 G/l
LYMPH % 55,3%
MXD % 11,9 %
NEUT % 32,8%
LYMPH # 2,9 G/l
MXD # 0,6 G/l
NEUT# 1,7 G/l
Wsk. Anizocytoza erytrocytów (RDW-CV) 14,0%
Wsk. Anizocytozy płytek krwi (PDW) 14,0fl
Śr. Objętość płytek krwi (MPV) 9,7fl
Odsetek dużych płytek krwi (P-LCR) 26,6%
GLUKOZA 86mg/dl
MOCZNIK 27,2mg/dl
KREATYNINA 0,48mg/dl
KWAS MOCZOWY 2,76mg/dl
AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINOWA (AST) 39 U/l
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALAT) 21U/l
ŻELAZO 30,0 mg/DL
Tyreotropina (TSH) 1,42 mlU/ml
Wolna trójjodotyronina (T3F) 3,88pg/ml
Wolna tyroksyna (T4F) 0,85 ng/dl
MOCZ:
Barwa jasnożółta
Przejrzystość przejrzysty
Ciężar właściwy 1,015kg/l
Odczyn pH 7,0
Białko ujemny
Cukier ujemny
Ciała ketonowe ujemny
Urobilinogen 0,2 mg/dl
Bilirubina ujemny
Krew ujemny
Azotyny ujemny
Leukocyty ujemny
Nabłonki wielokątne pojedyncze
Leukocyty 0-2 wpw
Bakterie nieliczne
Śluz poj. pasma