Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu wyniku tomografii czy to coś groźnego i powinnam się wcześniej udać do lekarza - wizyta wyznaczona dopiero w listopadzie. Opis TK:

Badanie TK głowy wykonano przed i po podaniu dożylnego środka kontrastowego.

Badanie TK głowy wykazuje obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy.
Duży zbiornik wielki mózgu - wariant rozwojowy.
Zmian ogniskowych mózgowia nie wykazano.
Nie wykazano przemieszczenia struktur środkowych w osi dwubocznej.
Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu środka kontrastowego.
Uwidocznione części kostne czaszki zmian nie wykazują