Witam
Córka urodziła się z wadą nerek (25.10.2012). Stwierdzono to już w wieku prenatalnym. Po narodzinach wykonana urografia wykazała podwójny UKM nerki prawej. Oba UKM ze średniego stopnia poszerzeniem. Od każdego UKM odchodzi poszerzony w średnim stopniu moczowód (w korelacji
z badaniem UCM do każdego UKM uwidocznił się odpływ pęcherzowo-moczowodowy IV-go stopnia) . UKM nerki lewej wodonerczowo poszerzony oraz olbrzymi lewy moczowód. Po 3 godz. UKM nerki lewej i moczowód lewy częściowo opróżnił się co przemawia za częściowym pęcherzowym zwężeniem moczowodu lewego.
Scyntygrafia dynamiczna nerek (21.03.2013) wykazała funkcję nerki lewej 19,5% prawej 80,5% (cz. górna 33,2, cz. dolna 47,3).
Wykonana Ureterocystoskopia z pyelografią wstępującą (09.05.2013) wykazała zwężone ujście ektopowe lewego moczowodu do cewki bliższej oraz ektopowe wspólne ujście moczowodu prawego do szyi pęcherza. Wytworzono przetokę moczowodowo-skórną met. Williamsa po stronie lewej.
USG (01.12.2014) wykazało: nerka prawa – 81mm o cechach podwójnego UKM, UKM nieposzerzone. Nerka lewa – 46mm, UKM nieposzerzone. Echogeniczność miąższu nerek prawidłowa. Moczowody nieposzerzone. Pęcherz moczowy słabo wypełniony.
Scyntygrafia dynamiczna nerek (28.05.2015) nerka lewa 42x18mm, upośledzenie czynności miąższu, względna funkcja miąższu 12,9%. Nerka prawa 77x39mm, podwójna, o prawidłowej czynności miąższu i UKM, poszerzenie prawego moczowodu, względna funkcja miąższu 87,1%
UCM (01.06.2015) wykazało odpływ do miernie poszerzonego dalszego odcinka moczowodu lewego; wydostający się przez przetokę kontrast cieniuje pole nerki lewej, bez ewidentnego widocznego odpływu do UKM tej nerki. Po stronie prawej nieprawidłowych odpływów moczu cieniującego nie stwierdza się. Pęcherz moczowy o gładkich ścianach. Cewka moczowa bez zmian.
Tak wygląda stan córki na dzień dzisiejszy. Lekarz prowadzący zastanawia się nad usunięciem nerki lewej, aby nie sprawiała problemów, gdyż cofający się mocz może powodować zakażenia. Jednak bardzo rzadko córka miała bakterie w moczu ( 2 razy przed przetoką i raz niedawno), codziennie przyjmuje 0,5 tabl. Furaginu. Natomiast po stronie prawej konieczny jest zdaniem lekarza przeszczep moczowodu do pęcherza. Prosiłabym o opinie na temat dalszych możliwości leczenia.