Czy stopień precyzji /sprawności manualnej/ osoby, która wykonuje badanie UBM może mieć wpływ na jego wynik?