Czy SPZOZ może przyjmować pacjentów prywatnie(za opłatą)?