witam!Proszę o przetłumaczenie wyniku tak na"zrozumiały dla mnie język"Ponieważ czytajac nie bardzo wiem o co chodzi..EEg było robione poniewaz było podejrzenie padaczki,i nie wiem czy wkońcu ja mam czy nie!
Opis badania:
W zapisie spoczynkowym w odprowadzeniach ciemieniowych i potylicznych występuje nieregularny rytm alfa 9-10c/s o amp.do 40uV.W odprowadzeniach czołowych i skroniowych,zwłaszcza przednioskroniowych z przewagą lewej półkuli widoczne są dość liczne,neregularne fale theta 5-7 c/s o ampl.do 40uV.Reakcja zatrzymnia obecna.W czasie fotosymulacji przy częstości błysków 24Hz pojawiły się dwukrotnie wyładowania uogólnione fal theta 4-7c/s i pojedyńczych fal ostrych o najwyzszej amplitudze(do 180uV)w odprowadzeniach czołowych i przednioskroniowych lewej półkuli,trwajace do 1.5 sek.W czasie hiperwentylacji pojawiła się napadowo seria fal theta i pojedyńczych fal ostrych synchronicznych w odprowadzeniach tyloskroniowych i potylicznych z przewaga lewej połkuli z tendencją do uogólniania sie trwajaca do 3 sek.
Orzeczenie:
w zapisie wystepują niewielkie zmiany w odprowadzeniach czołowych i skroniowych,zwłaszcze przednioskroniowych z przewaga lewej półkuli pod postacią fal theta oraz niewielkie zmiany o charakterze napadowym pod postacia trawajacych do 1.5sek wyładowań uogólnionych fal theta i pojedyńczych fal ostrych o anjwyższej amplitudzie w odprowadzeniach czołowych i przednioskroniowych lewej połkuli,sprowakowanych fotosymulacją,a także 3 sekserii fal theta i pojedyńczych fal ostrych synchronicznych w odprowadzeniach tylnoskroniowych i potylicznych z przewaga lewej półkuli z tendencja do uogólniania się,zarejestrowanej w czasie hiperwentylacji.