Wynik ECHO Serca.
Mała niedomykalność mitralna, trójdzielna i płucna.