Czy można zastosować leczenie lampą Sollux lub nie powinno się w przypadku uszkodzenia ślinianek przyusznych i podżuchwowych po leczeniu jodem promieniotwórczym 131-I z powodu raka brodawkowatego tarczycy? Stan po dwóch jodowaniach, a po 5 mies. od ostatnio przeprowadzonego jodowania: powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych, czasem wyczuwalne pojawiające się guzy lub niewyczuwa się ich, czasem napinanie się miejsc przyusznych podczas jedzenia, dokuczliwa suchość w jamie ustnej. (lekarz stwierdził prawdopodobnie popromienne zapalenie) Nadmieniam, że w wyniku scyntygrafii zaraz po jodowaniu jest patologiczny wychwyt znacznika jodu w okolicy podżuchwowej. Czy to oznacza przerzuty, obecność raka w tej okolicy? Przebyte 10 dniowe leczenie Augmentinem 625mg 2x1 zmniejszyło węzły chłonne o połowę, lecz nadal są powiększone.