Czy mozna mieć wadę +2 jednego oka a - 0,5 drugiego?