W Rtg/CT KLP stwierdzono obecność w szczycie płuca prawego skupiska licznych guzkiguzki; ze zwapieniem oraz zagęszczeń smużastych łączących się z opłucną najprawdopodobniej zmiany po przebytej procesie swoistym .Co to oznacza że przeżyłem gruźlicę nie wiedząc o