Miałam badanie piersi USG z biopsją i mammografię.
USG: W piersi lewej obwodowo hypoechogeniczny, nieostro odgraniczony obszar, odpowiada zagęszczeniu widocznemu w MG.
Mammografia:
w kwadrancie pachowym widoczne zagęszczenie utkania śr.17 wymaga dalszej diagnostyki
Ekspertyza histopatologiczna:
Fragmenty utkania zrazikowego sutka z cechami znacznego włóknienia w podścielisku
Drobne fragmenty utkania tkanki tłuszczowej i łącznej. W przypadku podejrzenia klinicznego wskazana dalsza diagnostyka zmiany.
Na skierowaniu do szpitala lekarz napisał rozpoznanie D48.6 nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze i nieokreślonych umiejscowień- sutek
Czy zabieg naprawdę jest konieczny? Lekarz mówi, że tak.