Witam.
Czy mogę prosić o proste wyjaśnienie badania MR głowy? Wizytę u neurologa mam dopiero 28 czerwca 2016 r. Chciałabym mieć pewność, że wszystko jest w porządku wcześniej.

Z góry serdecznie dziękuję.

OPIS BADANIA:
Badanie MR głowy wykonane w sekwencjach FSE, FLAIR, DWI, DIFFUSION w obrazach T1, T2, zależnych w przekrojach strzałkowych, poprzecznych i czołowych.

W rzucie na wieniec promienisty po stronie prawej widoczne jest pojedyncze ognisko o średnicy 0,3 cm hyperintensywne w obrazach FLAIR oraz T2 zależnych. W różnicowaniu należny uwzględnić zmianę demielinizacyjną, zmianę niedokrwienną ?
Poza tym struktury mózgu symetryczne.
Zmian o charakterze wypierającym w obrębie OUN nie stwierdza się.
Katy mostkowo-móżczkowe wolne.
W kośćcu czaszki istotnych patologii nie uwidoczniono.