Porównanie wyników echa serca

Badanie pierwsze
LK - 4,4 cm
PK - 2,0 cm
LP- 2,9 cm

stwierdzona niedomykalność mitralna 1 stopnia, powierzchnia fali zwrotnej 1,8 cm2

Badanie drugie (dokładnie 2 lata później)
LK -4,8 cm
PK - 2,0 cm
LP - 3,1 cm


stwierdzona niedomykalność mitralna 1 stopnia, powierzchnia fali zwrotnej 1,3cm2

Badania dokonał ten sam lekarz, na tym samym sprzęcie, ani on ani ja nie mieliśmy przy drugim badaniu poprzednich badań do porównania. W obu wypadkach wpisane zostało jednak, że rozmiary serca pozostają w normie.

Zmniejszyła się fala powierzchni zwrotnej, nie zwiększyła się komora prawa, w drobnym stopniu zwiększył się LP ale LK zwiększyła się o 4 mm.

1. Czy jeśli weźmie się pod uwagę moje nieznaczne gabaryty (mężczyzna, 1.70 wzrostu, 57 kg wagi, aktywność fizyczna w niskim stopniu) to czy taka zmiana rozmiarów LK oraz sam końcowy rozmiar lewej komory nie dają podstaw do przyjęcia, że jest lewa komora jednak powiększona?

2. Czy przy wynikach jak powyżej dopuszczalna jest aktywność fizyczna na siłowni - chodzi bezpośrednio o trening z ciężarami?