W prawej półkuli móżdżku przestrzeń płytowa wielkości 6mm mogąca odpowiadać niewielkiej jamie malacyjnej. Poza tym intensywność sygnału substancji szarej i białej mózgowia prawidłowa. Ognisk demielinizacji nie stwierdza się. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony. Struktury tylnojamowe wykształcone prawidłowo. Obszarów ograniczenia dyfuzji nie stwierdza się. W kątach mostowo-móżdżkowych zmian nie stwierdza się. Niewielka ilość wysięku w wyrostku sutkowatym lewej kości skroniowej. Duże pogrubienie błony śluzowej zatoki szczękowej prawej, poza tym powietrzność zatok przynosowych prawidłowa.
Ps.Wyniki krwi w normie i co jakiś czas pojawia się drżenie mięśni rąk i nóg, proszę o udzielenie odpowiedzi