Czy jest możliwe sprawdzenie poziomu kolagenu w organizmie?