Morfologia krwi (C55) Leukocyty (WBC) 5,1 10^9/L 4,0 — 10,0
Erytrocyty ( RBC ) ↑ 5,15 10^12/L 3,7 — 5,1 PODWYŻSZONE
Hemoglobina (HGB) 14,98 g/dl 12,0 — 16,0
Hemoglobina (HGB) 150 g/L 120 — 160
Hematokryt (HCT) 42,68 % 37,0 — 47,0
Hematokryt (HCT) 0,43 L/L 0,37 — 0,47
Wskaźniki czerwonokrwinkowe:
Średnia objętość erytrocytów (MCV) 82,94 fL 77,0 — 95,0
Średnia zawartość HGB w erytrocytach (MCH) 29,11 pg 27,0 — 34,0
Średnie stężenie HGB w erytrocytach (MCHC) 35,1 g/dl 32,0 — 36,0
Średnie stężenie HGB w erytrocytach (MCHC) 351 g/L 320 — 360
Wskaźnik anizocytozy erytrocytów (RDW) 11,12 % 11,0 — 15,0
Płytki krwi (PLT) 254,2 10^9/L 150,0 — 450,0
Wskaźniki płytkowe: Płytkokryt (PCT) 0,18 % 0,1 — 0,3
Wskaźnik anizocytozy płytek krwi (PDW) 19,79 % 18,1 — 22,2
Średnia objętość płytek krwi (MPV) 7,08 fL 7,0 — 13,0
Rozdział automatyczny leukocytów:
Neutrocyty (NEU%) 51,28 % (2,614 x10^9/l) 45,0 — 70,0
Limfocyty (LYMPH%) 39,4 % 20,0 — 45,0
Monocyty (MON%) 6,6 % (0,336 x12^9/l) 3,0 — 9,9
Eozynocyty (EOS%) 1,35 % (0,068 x16^9/l) 1,0 — 5,0
Bazocyty (BASO%) 1,35 % (0,068 x16^9/l) 0,0 — 1,6
Neutrocyty (NEU) 2,61 10^9/L 2,5 — 5,0
Limfocyty (LYMPH) 2,01 10^9/L 1,5 — 3,5
Monocyty (MON) 0,34 10^9/L 0,2 — 0,8
Eozynocyty (EOS) 0,07 10^9/L 0,04 — 0,4
Bazocyty (BASO) 0,069 10^9/L 0,02 — 0,16
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32)
Neutrocyty o jądrze podzielonym ↓ 39 % 45 — 70 OBNIŻONE
Eozynocyty 2 % 1 — 5
Limfocyty ↑ 57 % 20 — 45 PODWYŻSZONE
Monocyty ↓ 2 % 3 — 8 OBNIŻONE
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) ↑ 4,210 mIU/L 0,27 — 4,20 PODWYŻSZONE