Rozpoznano *zaburzenie rytmu serca - diagnostyka (I 49.9)
EKG: rytm zatokowy, miarowy o częstości zespołów komorowych ok. 100/min.
Normogram. Pionowe położenie serca.

Holter: Średnie tętno wynosiło 82bpm.
Minimalne tętno wynosiło 44bpm przy 03:47. Maks tętno wynosiło 137 bpm przy 10:46. Rezultat pobudzeń komorowych:wystąpiło 0 pobudzeń komorowych.
0 pojedyńczych pobudzeń pobudzeń, 0 par, 0 salw, 0 bigeminii komorowych i 0 tachykadii.
Rezultat pobudzeń nadkomorowych: Wystąpiło 32 pobudzeń nadkomorowych i 32 pojedyńczych pobudzeń , 0 par , 0 salw i 0 częstoskórczów napadowych.
Max obniżenie ST wynosiło -3,06 mm przy 08:54 na kanale 2.
Max uniesienie ST wynosiło 5.87 mm przy 09:52 na kanale 3. Wystąpiło 0 interwałów pauzy powyżej niż 2.4 sekund.
W 18,34% (4 godz. 24 min. ) monitorowani wykryto migotanie przedsionków.
Rezultaty QT: Maksymalny interwał Qt wynosił 378 ms przy 02:36, maksymalny interwał QTc wynosił 493 ms przy 19:14. Minimalny interwał QT wynosił 246 ms przy 09:53, minimalny interwał QTc wynosił 306 ms przy 03:47.

Dodam że przez okres badania podawano mi lek *Pramolan* i byłem monitorownay przez 24 godz.

Lekarz zalecił mi Pramolan w czasie odczuwalnych zmian w pracy serca i okresową kontrole lekarską.


A o to wynik EKG robionego w styczniu: średnia oś QRS - normogram. amplituda zespołu QRS zwiększona w V2. V3.V5. amplituda zespołu QRS obniżona w aVL. patologiczny załamek Q w aVR. nieprawidłowy załamek R w V2.V3.V4. odcinek ST uniesiony w V1.V2.V3.V4. nieprawidłowy załamek T w II.V2.V3.V5

Co o tym myślicie ?

To może być coś poważnego albo się przerodzić w jakąś chorobę?