Pozwalam sobie przesłać wyniki moich badań histopatologicznych przed i po operacji (mam raka piersi - wiek 50 lat). Miałam zabieg oszczędzający piersi. Wzięłam 6 cykli chemii AC oraz radioterapię (30 naświetlań). Czy przy takich wynikach istnieje konieczność terapii uzupełniającej herceptyną? Zdania lekarzy są podzielone. Dziękuję za odpowiedź i liczę na fachowość oraz profesjonalizm w tej kwestii.

Wynik badania histopatologicznego przed operacją:
1 - DCIS, cytologicznie G2, brak cech inwazji.
1A, 1B - DCIS cytologicznie G2, obecna martwica i zwapnienie, brak cech inwazji.
1C - Rak mikroinwazyjny piersi NST, wg Ellstona-Ellisa G1. Ognisko mikroinwazji średnicy 0,7mm.
1D - DCIS G1, obecne zwapnienia
1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1K - Biopaty gruczołu piersiowego bez utkania DCIS - obecne ogniskowe włóknienie.
1J - Rak inwazyjny piersi NST, wg Ellstona-Ellisa G2. W bioptacie piersi obecne ognisko raka inwazyjnego średnicy 1,8mm, dochodzące do brzegu biopatu.

Badanie immunohistochemiczne - markery:
1. ER Estrogen Receptor wynik: 2+ - komentarz: 90%.
2. PR Progesteron Receptor wynik: 0
3. HER -2 wynik: 3+
4. Ki 67 komentarz: 20%

Wynik badania histopatologicznego po operacji
Węzeł chłonny śr. 1,0 reaktywny bez przerzutów raka - 0/1 -1.
Węzeł chłonny śr. 0,4cm i 0,5cm (2 węzły) bez przerzutów raka - 2.
Rak wewnątrzprzewodowy DCIS - (M-8800/2) - HG piersi -3.
Dwa ogniska DCIS I śr. 0,1cm, margines chir. 0,1cm, dolny tj. od brodawki, II śr. 0,4cm - margines chirurgiczny 0,4cm (przedni).
Jama po tumorektomii. Ziarnina resorpcyjna włókniejąca. Pozostałe tkanki piersi i marginesy chirurgiczne bez utkania raka.