Jeśli tak, to poproszę o jak najbardziej bogate w szczegóły wyjaśnienie.