Jak często powinno się robić cytologię? Czy wiek ma tutaj znaczenie?