U Dziewczynki lat 10 została stwierdzona cukrzyca typu 1. Dodam, że ostatnie 1,5 roku zaistaniało wiele sytuacji stresowych związanych z między innymi rozwodem rodziców. Noradrealina jest hormonem blokującym wydzielanie insuliny.
Czy możliwe jest błędne zakwalifikowanie objawów jako cukrzycy mimo wyników 3 badań w tym peptydu C ?
Po wyjściu ze szpitala zapotrzebowanie na insulinę z zewnątrz zmiejszyło się wyraźnie, co może sugerować, że komórki beta nie uległy całkowitej degradacji.
Czy są jakieś badania pozwalające potwierdzić/wykluczyć diagnozę w 100% ? Od diagnozy minęły zaledwie 3 tygodnie.