Wynik wycinka szyjki macicy: Nadżerka gruczołowa, dysplazja stopnia dużego. Koilocytoza (M-14110 T-83000)

Co to znaczy? Jutro mam wizytę od specjalisty, ale do tego czasu to osiwieję chyba.