W związku z podejrzeniem guza wewnątrz gałkowego oka prawego mój ojciec dostał skierowanie na RM, ale okazało się że nie badania nie można wykonać ze względu na tkwiące w lewym oku metalowe ciało obce ( jakaś stara sprawa, o której nawet ojciec nie wiedział)Zalecono wykonanie TK to wynik :
W obrębie lewego oczodołu w sąsiedztwie zarysu górno-przyśrodkowego gałki ocznej lewej, widoczna jest struktura metaliczna o wymiarach 7,5 mm x 5,3 mm o wyglądzie ciała obcego,powodująca powstawanie artefaktów. Gałki oczne położone symetrycznie, ich kształt prawidłowy. W obrębie gałek ocznych zmian patologicznych w ramach możliwości wykonywanego badania nie uwidoczniono. W wykonanym badaniu prawidłowy również obraz obu nerwów wzrokowych prawy nerw wzrokowy ma szerokość 6 mm , lewy 6,3 mm. Ich przebieg prawidłowy.
Prawidłowy także obraz mięśni okoruchowych w obrębie obu oczodołów. W obrębie tkanki tłuszczowej obu oczodołów zmian patologicznych rozrostowych nie uwidoczniono. Odcinkowe zniekształcenie przyśrodkowej ściany oczodołu prawego oraz bocznej ściany sitowia prawego-stan po przebytym urazie?.
Poza tym elementy kostne obu oczodołów prawidłowe.
Wnioski
Metaliczne ciało obce w obrębie lewego oczodołu.
Zniekształcenie przyśrodkowej ściany oczodołu prawego- najpewniej zmiany pourazowe.
Poza tym obraz struktury obu oczodołów i ich obraz gałek ocznych bez widocznych innych zmian patologicznych.
PROSZĘ O RADE CO Z TYM WSZYSTKIM ROBIĆ