Oddaje próbkę moczu do laboratorium. Tam wykonywana jest analiza i co dalej? Co się dzieje z moczem po dokonaniu analizy? Po prostu się go wyrzuca czy powtórnie używa w celu jakiś badań? Nie mam pojęcia.