Otrzymalam wczoraj wyniki czy to anemia
WBC 5.30
Lym 2.97
Mid 0.20
Gra2.13
Rbc 3.84
Hgb 12.2
Hct 34.28
Mcv89
Mch 31.9
Mchc 35.7
Rdwc 14.6
Plt 206
Pct 0.21
Mpv 10.3
Pdwc 40.9