fragmenty endometrium w stadium proliferacji fragmenty błony