Wszystkie inne wyniki w nornie ALT,AST,TSH,OB,mocz,glukoza, kreatynina.