płuca rozprężone, opłucna wolna od płynu, obustronnie w szczytach drobne zmiany włókniste, płuco prawe:w segm. 2 dwie gruboscienne jamy powietrzne śr. 15 i 25 mm otoczone drobnymi zwłóknieniami, w segm. 5,8 i 10 podopłucnowe zwłoknienia, w segm. 6 podopłucnowy guzek śr. 5 mm oraz spikularny guzek śr. 11 mm sięgajacy opłucnej i wnęki- zejście zmian zapalnych? płuco lewe: węzły chłonne niepowiększone, widoczne pojedyńcze węzły wnękowe obustronnie o wym. do 7X12mm , tętnica płucna i aorta niepowiększone, guzki Schmorla trzonów kręgów piersiowych.